សេចក្ដីប្រកាសនានា

គេហៈទំព័រ NIE នៅពេលនេះស្ថិតនៅកំពុងសាងសង់។ គេហៈទំព័រនេះនិងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

Download file

មុខវិជ្ជា​កសិកម្ម

ឯក​ទេសទី​​ ១

ចំនួន​ម៉ោង​បង្រៀន​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ ០៦ ម៉វឋចខវ
ចំនួន​ម៉ោង​បង្រៀន ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០៤ ម៉

វត្ថុ​បំណង

ក្រោយ​ពី​គរុ​និស្សិត​បាន​បញ្ចប់​ប្រធាន​បទ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​​​ខាង​ក្រោម​​នេះ​ពួក​គេ​​អាច៖

១. ចំណេះ​ដឹង

ពន្យល់​ពី​គន្លឹះ​សំខាន់​ៗ​ពីបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះដំណាំបន្លែ( យកស្លឹក យកដើម យកគ្រាប់ )​ដំណាំ
ឈើហូបផ្លែនិងប្រពន័្ធកសិកម្មចំរុះផ្សេងៗដែលមានផលប្រយោជន៏ដល់ប្រជាកសិកខ្មែរ ។

២. បំណិន

អាចអនុវត្តន៏និងបង្រៀនបាននូវបច្ចេកទេសទាំនោះដោយខ្លួន

៣. ឥរិយាបថ

ប្រែក្លាយជាគ្រូកសិកម្មម្នាក់ប្រកបទៅដោយមនះសិការវិជ្ជាជីវះទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
ក្នុងការបង្រៀនមួយស្របតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវតាមនិយាមគរុកោសល្យ
ច្បាស់លាស់ហើយអាចផ្ទេចំណេះដឹងxនោះទៅដល់សិស្សនូវក្នុមូលដ្ផានរបស់ខ្លួន
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព​

ខ្លឹមសារ វត្ថុបំណង លទ្ធពង្រឹង
ជំពូកទី១ ឆមាសទី១

មេរៀនទី១៖
លក្ខណៈទូទៅរបស់ដំណាំស្រូវ

១,លក្ខណះរុក្ខសាស្រ្តរបស់ដំណាំស្រូវ

លក្ខណះរឹស

លក្ខណះដើម

លក្ខណះស្លឹក

លក្ខណះផ្កា

លក្ខណះគ្រាប់

២,វដ្ដលូតលាស់របស់ដំណាំ​ស្រូវ

វគ្គលូតលាស់

វគ្គបង្កបង្កើន

វគ្គទុំ ឬ​ប្រមូលផល

ស្គាល់ពីលក្ខណៈទូទៅរបស់
ដំណាំស្រូវ

ដឹងពីដំណាក់កាលលូតលាស់
របស់​ ដំណាំស្រូវ។

កំណត់បាននូវលក្ខណៈទាំង៥របស់
ដំណាំស្រូវ។

 

មេរៀនទី ២ប្រពន្ធ័ប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ

ខ្លឹមសារ វត្ថុបំណង លទ្ធពង្រឹង
ជំពូកទី១ ឆមាសទី១

មេរៀនទី១៖
ប្រពន្ធ័ប្រពល​វប្ប​កម្មដំណាំស្រូវតាម
​គោលការណ៍ធម្មជាតិ

១,ប្រវត្តិប្រព័ន្ធប្រពលវប្បដំណាំស្រូវតាមគោល
ការធម្មជាតិ
២,គុណសម្បត្តិ ប វ ស
៣,គោលការណ៏​ និងបច្ចេកទេស របស់(ប វ​ស​)​តាម​​គោល​ការណ៏​​ធម្មជាតិ។

៤.១​-ការជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជ

៤-២​-ការជ្រើសរើសកន្លែង​សម្រាប់​សាប

៤.៣​-ការប្រើជីលើថ្នាល​សំណាប

៤.៤​-ការសំអាតគ្រាប់ពូជ

៤.៥-ការត្រាំ​ និងសំអាតគ្រាប់ ពូជ

​​      ៤.៦​-ការសាបគ្រាប់ពូជ

៤.៧-ការរៀបចំដី

៤.៨​-ការប្រើប្រាស់ជី

៤.៩​-ការស្ទូង

៤.១​០-ការគ្រប់គ្រងទឹក

៤.១​១-ការកំចាត់ស្មៅ​ និងដាក់ជីបំប៉ន

៥-ការប្រមូលផល

៥.១​-លក្ខណះសម្គាល់មុន​ពេលប្រមូលផល

៥.២-ការទុកដាក់ផលស្រូវ

ភាពខុសគ្នារវាងផលិតកម្មដំណាំស្រូវតាមទំលាប់​ និងតាម​ប​ វ ស

 

 

 

មេរៀនទី៣ ដំណាំផ្សិតចំបើង 

 

ខ្លឹមសារ វត្ថុបំណង លទ្ធពង្រឹង
ជំពូកទី១ ឆមាសទី១

មេរៀនទី៣ ដំណាំផ្សិតចំបើង

១.បច្ចេកទេសដាំដុះ

​​ក.ជ្រើសរើសទីតាំង

ខ.ជ្រើសរើសមេស្ព័រ

​គ.សំភារះនិងវត្ថុធាតុដើម

ឃ.អាកាសង.បច្ចេកទេសរៀបរង

២.ការថែទាំ

៣.ការប្រមូលផល​

៤.ប្រតិទិនដាំដុះ

៥.ការកែច្នៃ

៦.ការណែនាំនៃការដាំផ្សិត
ធាតុសមស្រប

.អនុវត្តន៏ផ្ទាល់ទៅលើការដាំដុះដំណាំ
ផ្សិតអោយបានផលល្អ។

​.ហើយអាចផ្ទេចំណេះដឹងនេះទៅអោយអ្នក
បន្ទាប់ដោយមានប្រសិទ្ធិភាព។