សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម(បរិញ្ញាបត្រ+២) នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

 

កម្ម​វិធី​​បណ្តុះបណ្តាល​គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​ឧត្ដម(បរិញ្ញាបត្រ+២)​ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំត្រូវបាន​បង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាអប់រំ ភាពជឿជាក់ ការតម្រង់ទិស ទ្រឹស្តីនៃការរៀន-បង្រៀន និងតម្រូវការសង្គម នាយុគសម័យឌី​ជី​ថល តាមរយៈទស្សនៈអប់រំបែបជឿនលឿន និងទស្សនវិជ្ជាអប់រំ​បែបស្ថាបនានិយម ​ដោយជឿជាក់ថា កម្ម​វិធី​បណ្តុះ​​​​  បណ្តាល​ពហុមុខវិជ្ជានេះ នឹងផ្តោត​ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជំនាញ​ទូទៅនៅក្នុង​ដំណាក់​កាល​ដំបូង និងបំណិនការ​ងារ​ប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈ​នៅដំណាក់កាលបន្ត។ 

  • ចក្ខុវិស័យ     

ចក្ខុវិស័យនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូនេះ​ គឺកសាងជួរគ្រូបង្រៀនឱ្យ​មាន​​សមត្ថភាពជំនាញសតវត្សរ៍ទី២១ ដោយផ្តោតលើចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈ ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ ដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ឱ្យមានលក្ខណសម្បត្តិពេញលេញសម្រាប់កសាងសង្គមពុទ្ធិ និងវិបុលភាព។

  • គោលបំណង

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូនេះ មានគោល​បំណងបណ្ដុះបណ្ដាលគរុនិស្សិតឱ្យក្លាយទៅជា៖

  1. គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដមប្រកបដោយសមត្ថភាព និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់
  2. អ្នកស្រាវជ្រាវអប់រំដែលមានការអភិវឌ្ឍ ការអនុវត្ត និងការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់សិស្សប្រកប​   ដោយ​សមត្ថភាព និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។
  • លទ្ធផលរំពឹងទុក

នៅពេលបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលនេះ គរុនិស្សិតនឹងទទួលបាននូវកញ្ចប់​សមត្ថភាពដូចជា ចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈ​ បំណិន​វិជ្ជាជីវៈ លក្ខណសម្បត្តិបុគ្គល ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និង ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ និងការសិក្សាពេញមួយជីវិត។

  • ចំនួនក្រេឌីតនិងមុខវិជ្ជា

កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ មានចំនួន ៤៨ក្រេឌីត ដែល១ក្រេឌីតស្មើ១៥ម៉ោងសិក្សា និងតម្រូវឱ្យគរុនិស្សិត​ចំណាយពេល២ឆ្នាំក្នុងការសិក្សា ដោយផ្ដោតលើ៥ផ្នែកធំៗ រួមមាន ​មុខវិជ្ជារួមនៃឯកទេស(១៧ក្រេឌីត)     មុខវិជ្ជាស្នូលនៃឯកទេស(១៥ក្រេឌីត) មុខវិជ្ជាជម្រើស(៦ក្រេឌីត) កម្មសិក្សាគរុកោសល្យ(៤ក្រេឌីត) និង ការសរសេរនិក្ខេបបទ(៦ក្រេឌីត) ជាមួយកញ្ចប់មុខវិជ្ជាពីរទៀត ដោយ​មិនផ្តល់​ក្រេឌីត​គឺ សីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន-រដ្ឋបាលអប់រំ និងសិល្បៈ-វប្បធម៌ខ្មែរ។

  • ការប្រឡងវាស់ស្ទង់គុណសម្បត្តិ

គរុនិស្សិតនឹងត្រូវប្រកាសថា មានសិទ្ធិប្រឡងចេញ លុះត្រាតែបានមធ្យមពិន្ទុនៃការប្រឡងបញ្ចប់​តាមមុខវិជ្ជានីមួយៗចាប់ពីមធ្យមពិន្ទុ៦៥.០០% ឬGPA 2.50 ឡើងទៅ។ សម្រាប់ការប្រឡងចេញ គរុនិស្សិតដែលប្រឡងជាប់ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើពាក្យពេញចិត្ត(S = Satisfied) ចំណែកឯគរុនិស្សិត​ដែល​ប្រឡង​ធ្លាក់ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើពាក្យមិនពេញចិត្ត(U = Unsatisfied)។ គរុនិស្សិតដែលបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃកម្ម​វិធី​​បណ្តុះបណ្តាល​គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​ឧត្ដម(បរិញ្ញាបត្រ+២)​របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ នឹងទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាជាន់ខ្ពស់អប់រំវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម។