សេចក្ដីប្រកាសនានា

គេហៈទំព័រ NIE នៅពេលនេះស្ថិតនៅកំពុងសាងសង់។ គេហៈទំព័រនេះនិងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

ពិធីក្រុងពាលីបញ្ចុះបឋមសីលានៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

 

ពិធីក្រុងពាលីបញ្ចុះបឋមសីលានៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំបានរៀបចំពិធីក្រុងពាលីបញ្ចុះបឋមសីលា ដើម្បីសាងសង់អគារសិក្សាថ្មីមួយខ្នង មាន៦ជាន់រួមទាំងជាន់ក្រោមដី ដោយចែកចេញជា៥៤បន្ទប់ ជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ពិធីនេះមានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងឥស្សរជនជាច្រើនរូបទៀត។

 

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ពាក្យចូលរៀនគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញា + ១) ជំនាន់ទី២៦ និង(បរិញ្ញា + ២) ជំនាន់ទី ១

១. ដើម្បីបំពេញព័ត៌មានស្ដីពីការចុះឈ្មោះចូលរៀន សូមចុចតាមតំណនេះ៖  https://forms.gle/2piPMNr2tyeytdx18

២. សូមចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាមខាងក្រោម ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម៖

- សម្រាប់បរិញ្ញាប័ត្រ + ១    https://t.me/joinchat/c69H59hilW1lMzM1

- សម្រាប់បរិញ្ញាប័ត្រ + ២    https://t.me/joinchat/LibVPgETW39mYmZl

 

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាម

 

សូមចុចតាមតំណភ្ជាប់នេះ     https://t.me/joinchat/Ql7kn19-F0pmYzg1    ដើម្បីចូលក្នុងក្រុមតេលេក្រាមសម្រាប់ ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញា + ១) ជំនាន់ទី២៦ និង(បរិញ្ញា + ២) ជំនាន់ទី ១ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១។

សេចក្តីណែនាំ និងបញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម

 

សេចក្តីណែនាំ និងបញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតសម្រាប់

ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញាបត្រ+១)

ជំនាន់ទី២៦ និង (បរិញ្ញាបត្រ+២) ជំនាន់ទី១

 

១. សេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម

២. បញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម

ក្រុមទី១

បរិញ្ញាបត្រ + ១

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ គីមីវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ ជីវវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ អង់គ្លេស

បរិញ្ញាបត្រ + ២

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ គីមីវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ ជីវវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

ក្រុមទី២

បរិញ្ញាបត្រ + ១

មុខវិជ្ជា៖ កែច្នៃអាហារ

មុខវិជ្ជា៖ ក្សេត្រសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជា៖ បសុវប្បកម្

មុខវិជ្ជា៖ បារាំង

មុខវិជ្ជា៖ ប្រវត្តិវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ ផែនដីវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ ព័ត៌មានវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ ភូមិវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ មេកានិច

មុខវិជ្ជា៖ សីលធម៌-ពលរដ្ឋវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ សេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជា៖ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

មុខវិជ្ជា៖ អគ្គីសនី

មុខវិជ្ជា៖ អេឡិចត្រូនិក

English native Graduate or Undergraduate students

Kingdom of Cambodia

Nation Religion King 

Ministry of Education, Youth and Sport

National Institute of Education

 

National Institute of Education International Internship

 

The National Institute of Education (NIE) of the Cambodian Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS) is seeking exceptional English native Graduate or Undergraduate students to serve as technical support on NIE website. The participating interns will work primarily in edition English content on the NIE website.

The National Institute of Education is Cambodia’s premier teacher training institution preparing upper secondary school teachers and providing professional development for school leaders and other education managers and officials. Under the framework of the Teacher Training Institutions’ reform and the overall education reform, especially the reform at the school level, NIE will be transformed into a higher education institution with three critical roles as (1) a University conferring degree programs, (2) a teacher training institution providing PRESET and INSET, and (3) an educational research center producing education researchers.

The Office of ICT of the NIE is developing the NIE website in both Khmer and English. In order to ensure the appropriate use of English in its website, NIE needs volunteer international students whose native in English to support. The interns at the NIE will work with the staff of Office of ICT and the other NIE staff to edit and to develop the English contents in the website. The intern international students will work part-time for 3 months or more based on the mutual agreement.

Interested applicants should email a resume and a one-page statement of interest to Dr. Mam Chansean, the Chief of the Office of International Relation, at mam.chansean@nie.edu.kh

ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន កម្រិតឧត្តម

ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម "បរិញ្ញា+១" ជំនាន់ទី២៦ និង "បរិញ្ញា+២" ជំនាន់ទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២

សូមទាញយកសំណុំឯកសារផ្សេងៗតាមលីងខាងក្រោម៖

https://drive.google.com/drive/folders

ចុចលើលីងខាងក្រោមនេះដើម្បីចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ៖

https://forms.gle/eXxXr5zkeurxTyDc7

ការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិធីសាស្ត្របង្រៀនភាសាបារាំងជំនាន់ទី១

ឈប់ទទូលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
ទាញយកពាក្យ៖ https://drive.google.com/open?id=1BWQzAI9ub1Lwr00VS98FWUkR_QEVhYXm

ការប្រឡង​ជ្រើស​រើស​និស្សិតបរិញ្ញាប​ត្រ​ជាន់​ខ្ព​ស់​ផ្នែ​​ក​គ្រ​​​ប់​គ្រង​អ​ប់រំ ជំនាន់ទី៨​ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០

ការប្រឡង​ជ្រើស​រើស​និស្សិតបរិញ្ញាប​ត្រ​ជាន់​ខ្ព​ស់​ផ្នែ​​ក​គ្រ​​​ប់​គ្រង​អ​ប់រំ ជំនាន់ទី៨​ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២
ទាញយកពាក្យ៖ https://drive.google.com/file/d/1nILHSsPb2tT1kVIOBqbnMpg1otPrLZr6/view?usp=sharin

ការប្រឡងជ្រើសរើសអធិការអប់រំ ជំនាន់៥ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០

ការប្រឡងជ្រើសរើសអធិការអប់រំ ជំនាន់៥ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២
ទាញយកពាក្យ៖ https://drive.google.com/file/d/1v8RAjuSAnxGNY4_BsPMYwrsh1yUOpmpJ/view?usp=sharing

 
 
 
 
 
 
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម បរិញ្ញា+១ ជំនាន់ទី២៥

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម បរិញ្ញា+១ ជំនាន់ទី២៥ 
ទាញយកពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងសម្រាប់និស្សិត និងបុគ្គលិកក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តាម link ខាងក្រោម៖

https://drive.google.com/uc?id=1PVmso0YJ4457y8hVAy0kqymdS8NopRSn&export=download

ការបើកសិក្សាសាលា

ការបើកសិក្សាសាលា

ការថតរូបជុំគ្នា

ការថតរូបជុំគ្នា

ការពិភាក្សាក្រុម

ការពិភាក្សាក្រុម