សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

វគ្គសិក្សាខ្លីៗ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំសូមជូនដំណឹងដល់​និស្សិត លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ អោយបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថាន នឹងបើកវគ្គសិក្សាខ្លីៗ លើជំនាញ៖

- គរុកោសល្យ និងវិធីសាស្ត្របង្រៀន

- ឯកទេសវិជ្ជាជីវៈនាយកសាលា

ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣ តទៅ។ ទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ មករា ដល់ ២៣ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០២៣។

សូមចុច Link ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ឬស្កេន QR code។

https://docs.google.com/document/d/18uQ6K0GOJg2Azh-x0kA8Ntyy-628l8SaAwPBih7wQLU/edit