សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញា+២) ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤

សូម Download ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងខាងក្រោម៖
១. ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូកម្រិតឧត្តមបរិញ្ញាបត្រ+២ សម្រាប់បុគ្គលិក
២. ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូកម្រិតឧត្តមបរិញ្ញាបត្រ+២ សម្រាប់និស្សិត
៣. បញ្ជីរាយនាមបុស្ដិ៍តាមរាជធានី-ខេត្ត

សំគាល់៖ សូមបេក្ខជនដែលត្រូវដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម (បរិញ្ញាបត្រ+២) ជំនាន់ទី២ យកសញ្ញាបត្រច្បាប់ដើម មកជាមួយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ នៅពេលដាក់ពាក្យនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ"។

- ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត បេក្ខជនអាចទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងខាងជើង ជាប់វិមានឯករាជ្យ តាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តម ឬតាមទូរស័ព្ទលេខ 088 9899 162 / 089 938 349 / 016 959 624 រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។